Sojusz Lewicy Demokratycznej

Agnieszka Nazaruk-Zdanuczyk

Nie ma wolności, bez aktywności – te słowa wypowiedziane na II Kongresie Kobiet Polskich stały się moim mottem. Aby działać na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia zostałam członkiem Forum Równych Szans i Praw Kobiet.  Aby mieć wpływ na bardziej przyjazny świat jestem członkiem Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku w kadencji 2009-2013  (powołana spośród kandydatów wskazanych przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego). Społecznie działam także w swoim Zakładzie pracy w związkach zawodowych , jako wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Podlaskiego i w Stowarzyszeniu “Aktywne Osiedle” (chęć niesienia pomocy innym i aktywność związkową zaszczepił we mnie ojciec). Mąż Krzysztof-stojący twardo na ziemi, a zarazem dzielący moje pasje i wspierający w realizacji marzeń, syn Sebastian 17 lat i córka Dominika 11 lat.

Moje zainteresowania to:  Kultura (magister pedagogiki kulturoznawczej),  teatr (instruktor teatralny) sztuka, taniec, sport i obserwowanie ludzkich zachowań (studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i HR). Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą sprzedawcy, najdłużej w administracji (od 15 lat w państwowej instytucji publicznoprawnej), instruktora teatralnego i wychowawcy kolonijnego oraz z kulturą i polityką społeczną .         

Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej SLD w Białymstoku, Wiceprzewodnicząca Forum Równych Szans i Praw Kobiet w Białymstoku.

       

                                                                                                  

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z