Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Michał Korol : 49 województw odpowiedzią na Globalizację.

Data dodania: 2013-12-19 09:05

Regionalizacja jest odpowiedzią na Globalizację, która jest procesem obiektywnym, nie mam wpływu na ten proces. 
Jedyne co możemy zrobić to wzmocnić i zwiększyć konkurencyjność, budując silne regiony. Regionalizacja jest idealnym narzędziem 
ku konkurencyjności. Propozycja powrotu do poprzedniego podziału administracyjnego jest dobrym instrumentem służącym rozwojowi. 
 
Plan spójny i zrównoważony zagwarantuje dynamikę dla naszego województwa, Propozycja 49 województw idealnie wpisuje się w taka strategię.
To jedyna szansa aby nowe miasta wojewódzkie nabrała dynamiki  rozwoju oraz stały się równym beneficjentem unijnych środków inwestycyjnych wobec Białegostoku.
Dla porównania Łomża liczy  prawie 64 tysiące mieszkańców , Suwałki miasto liczy ponad 69 tys, więc razem stanowią połowę Białegostoku ale  to wielki potencjał. 
Oba miasta to lokalne centra gospodarcze, administracyjne i edukacyjne z bardzo dobrym położeniem. 

Ponowne utworzenie województw na trwale uruchomi rozwój i dynamikę i podniesienie znaczenie w regionie. To ważne, bo Polityka spójności Unii Europejskiej w coraz większym zakresie obok spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym uwzględnia spójność sieci miast i jej

policentryczność. Miasta wojewódzkie stanowią przedmiot zainteresowań z uwagi na ich kluczową rolę w procesach rozwoju gospodarczego i społecznego. 
Wzmacnianie spójności terytorialnej prowadzi do spójności sieci miast, ponadto umożliwia rozprzestrzenianie rozwoju z ośrodków
miejskich na otoczenie i wyrównywanie poziomów życia w obszarach słabiej rozwiniętych.
Spójność w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym sieci miast oznacza rozwój policentryczny. 

W policentryczności mieści się rozwój oparty na powiązaniach, zarówno między miastami, jak i w obrębie miejskich obszarów funkcjonalnych, współpraca między miastami i
komplementarność ich funkcji. Rozwój policentryczny stanowi zatem przeciwieństwo rozwoju skoncentrowanego, silnie spolaryzowanego i monocentrycznego. Koncepcja
policentrycznego rozwoju wielu ośrodków, względnie autonomicznych funkcjonalnie wobec siebie, a zarazem powiązanych ze sobą, respektuje korzyści płynące z sieciowego systemu osadniczego.
Policentryczny rozwój zakłada przestrzenną dekoncentrację ośrodków wzrostu w strukturę sieciową, synergiczną. Policentryczność ogranicza tym samym negatywne zjawisko polaryzacji rozwoju w jednym, dominującym obszarze wzrostu, którym cechują się struktury monocentryczne. Rozwój policentryczny struktury sieciowej wzmacnia poszczególne ośrodki miejskie, stwarza warunki do współpraca pomiędzy miastami, sprzyja zwiększaniu ich konkurencyjności.
  
Globalizacja gospodarki przyczyni się do przekształcenia społeczeństwa województwa, ze społeczeństwa rolniczego w społeczeństwo informacyjne. Dzięki bardzo dobrej
dostępności infrastrukturalnej możliwe stanie się rozdzielenie miejsc wzrostu gospodarczego od miejsc pracy, nauki, wypoczynku i zamieszkania. Rozwój zrównoważony będzie
stanowić podstawę kreowania polityki przestrzennej, w wyniku której województwo podlaskie osiągnie trwałą, konkurencyjną pozycję ważnego i innowacyjnego regionu.


Michał Korol 

 

Komentarze